RADA NAUKOWA

dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Przewodnicząca

dr hab. inż. Anna Brzozowska, prof. PCz

dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB

prof. dr hab. Mirosław Chaberek

dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL

dr hab. Julian Maj, prof. WAT w Warszawie

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, Prof. PCZ

dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE w Katowicach

dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH

dr hab. Adam Sadowski, prof. WAT w Warszawie

dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

prof. dr hab.  Maciej Urbaniak

prof. dr hab. Jarosław Witkowski