PUBLIKACJA

Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w wolumenach:

Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt MNiSW, lista B w 2016 roku)
Przegląd Organizacji (13 pkt MNiSW, lista B w 2016 roku)
Studia Miejskie (10 pkt MNiSW, lista B w 2016 roku)
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 pkt MNiSW, lista B w 2016 roku)

O miejscu publikacji decydować będzie Rada Naukowa.

piz-baner

po-baner

sm-baner

top-zn