PROGRAM

logo-zieloneRamowy plan trzeciej edycji Konferencji Naukowej „Logistyka 2017. Logistyka w naukach o zarządzaniu”
Izbicko, 08-09.03.2017 r.

Dzień 1 – 08.03.2017
11:00                  Rejestracja uczestników
12:00 – 14:00    Seminarium doktoranckie
14:00 – 15:00    Obiad
15:00 – 15:15    Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
15:15 – 15:30    Przemówienia okolicznościowe
15:30 – 16:00    Wykład: prof. dr dr h.c. H. Ch. Pfohl: “Determinanty rozwoju logistyki”
16:00 – 16:30    Dyskusja – moderacja: dr hab. S. Kauf, prof. UO, dr hab. inż. R. Matwiejczuk, prof. UO
16.30 – 17.00    Przerwa kawowa
17:00 – 17.45    Panel ekspertów: “Współczesne wyzwania w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw” prowadzenie
dr hab. Adam Sadowski, prof. WAT
17:45 – 18:30    Dyskusja
19.30                 Kolacja

 

Dzień 2 – 09.03.2017
8:00 –   9:30    Śniadanie
9:30 – 10:30    Panele dyskusyjne:

  • logistyka miejska – prowadzenie prof. zw dr hab. Jacek Szołtysek
  • logistyka zrównoważona – prowadzenie dr hab. Adam Sadowski, prof. WAT
  • logistyka bezpieczeństwa – prowadzenie dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB

10:30 – 10:45    Przerwa kawowa
10:45 – 11:45    Panel dyskusyjny „Logistyka przyszłości” prowadzenie dr hab. Sabina Kauf, prof. UO, dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE Katowice
11:45 – 12:00    Podsumowanie konferencji
12:00 – 12:45    Obiad
13:00                 Wycieczka „Jura Park Krasiejów” – muzeum opolskiej paleontologii

 

PROGRAM KONFERENCJI plik do pobrania >>

 


Współczesne wyzwania stojące przed zarządzaniem łańcuchami dostaw
1. Aktualnie dominujące tematy badawcze o największym potencjale rozwoju w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
2. Trans – czy interdyscyplinarność w badaniach nad łańcuchami dostaw?
3. Mega-, Nano-, wirtualne trendy oraz siły hamujące projektowanie nowoczesnych  łańcuchów dostaw.

Logistyka zrównoważona    
1. Filozofia sustainability w kontekście wyzwań logistyki zrównoważonej.
2. Logistyka zrównoważona z perspektywy badawczej.
3. Czy zarządzanie łańcuchami dostaw może być zrównoważone?

Logistyka bezpieczeństwa
1. Jakie nowe zagrożenia i wyzwania (wzrost skali, poziomu, intensywności) generują nowe wyzwania dla logistyki i łańcucha dostaw.
2. Nowe technologie, jak je wykorzystać do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w logistyce.
3. Koncepcja Industry 4.0 a bezpieczeństwo.

Logistyka miejska
1. Czy istota miasta jako podmiotu działań logistyków zmienia się?
2. Zmiany w otoczeniu miasta a logistyka – czy logistyka jest odporna na te zmiany?
3. Co nowego pojawia się w obszarze zainteresowań logistyki miasta?

Logistyka przyszłości
1. Chińska koncepcja „One belt one Road” – ekspansja czy nowe możliwości.
2. Jaka jest przyszłość zarządzania łańcuchami dostaw w kontekście trendów w logistyce zrównoważonej?
3. Przyszłość miasta – przyszłość logistyki – kierunki.