LOGISTYKA 2016

logo-konferencji

Organizatorzy:
Politechnika Częstochowska – Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Katedra Logistyki Społecznej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Instytut Logistyki
Uniwersytet Opolski – Zakład Logistyki i Marketingu
Wojskowa Akademia Techniczna – Zakład Logistyki Przedsiębiorstw

 

Komitet organizacyjny:

  • dr Judyta Kabus – Przewodnicząca
    • dr Dagmara Bubel
    • dr Leszek Szczupak
    • mgr Anna Orzeł

 

Rada naukowa:
dr hab. inż. Joanna Nowakowska – Grunt, prof. PCz – Przewodnicząca

• prof. dr hab. Mirosław Chaberek
• prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
• prof. dr hab. Jarosław Witkowski
• dr hab. inż. Anna Brzozowska, prof. PCz
• dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
• dr hab. inż. Adam Sadowski, prof WAT
• dr hab. inż. Beata Skowron – Grabowska, prof. PCz
• dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US
• dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
• dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
• dr hab. Julian Maj, prof. WAT
• dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
• dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE