KONTAKT

kod QRlogo-kon-zielone

 

 

 

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski
Zakład Logistyki i Marketingu
ul. Ozimska 46a
45-058, Opole

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

e-mail: skauf@uni.opole.pl
tel. +48 77 40 16 879

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Iwona Pisz
e-mail: ipisz@uni.opole.pl
tel. +48 77 40 16 879

Konferencja:
strona internetowa: www.logistyka2017.we.uni.opole.pl
e-mail: logistyka2017@uni.opole.pl

Miejsce konferencji: Pałac IZBICKO

Administrator strony internetowej:
mgr inż. Sebastian Marcinkowski
e-mail: smarcinkowski@uni.opole.pl

wydzial ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski